wrz 232020
 

Podstawowe informacje dla moderatorów klubowych:

  1. Pełna treść postępowania w Dokumentach,
  2. Zgłosić mailowo klub do współzawodnictwa w sezonie 2020/21. Podać ewentualne zmiany w informacji o klubie, które są dostępne po kliknięciu nazwy klubu w zakładce KLUBY.
  3. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia aktywności klubu przypisać zawodników do bieżącego sezonu.
    Jeśli zawodnik zmienił barwy klubowe nie wpisywać! Zgłosić mailowo zmianę.
  4. Zgłoszenie należy wykonać do 15 grudnia.
  5. Osoba odpowiedzialna z klubu pobiera druki dwóch dokumentów dla każdego zawodnika startującego w zawodach LIGI:
  6. Powyższe dokumenty muszą być dostarczone organizatorowi najpóźniej w dniu pierwszych zawodów. Brak ww. zgód uniemożliwi start w zawodach.